ZAKOŃCZENIE PROJEKTU - CIĄG DALSZY POMOCY KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA PROJEKT: „BY POMÓC RODZINIE”

18 listopada 2015 roku w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti odbyła się konferencja zamykająca Projekt pn. „By pomóc rodzinie” realizowany w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu PL 14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć,” współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 – 2014. Celem ogólnym Projektu było zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie, natomiast oczekiwanym rezultatem - rozwój działań profilaktycznych i wsparcie infrastrukturalne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na szczeblu lokalnym. Projekt kierowany był do mieszkańców Miasta Chełm zagrożonych doznawaniem przemocy w rodzinie i doznających przemocy w rodzinie, a także do instytucji oraz organizacji pozarządowych tworzących lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Podczas konferencji przebieg działań realizowanych w ramach Projektu oraz dotychczas osiągnięte cele i rezultaty zaprezentowali: Pani Jolanta Gierasimiuk Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Chełm, Pani Zofia Chmielowiec-Szost Koordynator Projektu, Pani Urszula Mikulska Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chełmie, Pani Bożena Gałęza pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie i Pan Krzysztof Gocał Dyrektor Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie. W dyskusji podsumowującej głos zabrali Pan Stanisław Mościcki Zastępca Prezydenta Miasta Chełm oraz Augustyn Okoński Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Chełm. Istotnym punktem konferencji był wykład na temat pracy ze sprawcą przemocy, który wygłosiła Pani Izabela Banasiak superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pomimo tego, iż realizacja Projektu „By pomóc rodzinie” z dniem 30 listopada 2015 roku dobiegnie końca, to pomoc oferowana zarówno osobom doznającym przemocy w rodzinie, jak i tym, którzy stosują przemoc, chcą zmienić swoje postępowanie, będzie nadal dostępna. W dalszym ciągu zainteresowani będą mogli ją otrzymać zgłaszając się do Zespołu do Spraw Pieczy Zastępczej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie (ul. Jedność 43, tel. 82 565-91-62), Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chełmie (ul. Jedność 43, tel. 82 564-07-07) lub Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie (ul. Reformacka 24, tel. 82 565-49-11).

By pomóc rodzinie

skorzystaj z pomocy oferowanej przez innych!

Fundusze norweskie i EOG na lata 2009-2014

NorwayGrants-JPG

Spoty "By pomóc rodzinie"

1

3