W wakacje też pracujemy

Zaczęły się wakacje, a z nim także okres urlopowy, ale my jednak nie przerywamy prac związanych z realizacją Projektu „By pomóc rodzinie”.

W zakładce FORMY POMOCY zostały zamieszczone terminy przypadających w okresie od lipca do listopada 2015 roku dyżurów psychologa i pedagoga prowadzących indywidualne konsultacje oraz terminy dyżurów psychoterapeuty prowadzącego indywidualną terapię. Powyższe zajęcia odbywają się w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Chełmie w określone soboty w godzinach od 8.00 do 14.00 i skierowane są do kobiet oraz mężczyzn zagrożonych przemocą w rodzinie lub doznających przemocy w rodzinie.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie zakończono drugą edycję grup wsparcia i właśnie trwa nabór na trzecią już i zarazem ostatnią edycję. Spotkania w ramach grup wsparcia odbywają się dwa razy w miesiącu i składają się z warsztatów psychologicznych lub pedagogicznych oraz spotkań grupy samopomocowej prowadzonej przez moderatora. Z tej formy terapii skorzystać mogą kobiety i mężczyźni wobec których stosowana jest przemoc w rodzinie.

Osoby stosujące przemoc w rodzinie, które pragną zmienić swoje zachowanie, mogą zgłosić się do Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie, aby wziąć udział w treningu zastępowania agresji, a potem w warsztatach umiejętności wychowawczych. Zajęcia poświęcone będą nauce skutecznych metod kontrolowania agresji, dzięki którym możliwa będzie zmiana zachowania oraz zaprzestanie przemocy w rodzinie.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się osobiście lub zapytać o dogodny termin telefonicznie w:

  • Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Chełmie, ul. Jedności 43, tel. (82) 564 07 07,

  • Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie, ul. Kolejowa 8, tel. (82) 565 82 59 lub Zespole do Spraw Pieczy Zastępczej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie, ul. Jedności 43, tel (82) 565 91 62,

  • Ośrodku Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie, ul. Reformacka 24, tel. (82) 565 49 11.

Fundusze norweskie i EOG na lata 2009-2014

NorwayGrants-JPG

Spoty "By pomóc rodzinie"

1

3