PODEJMIJ WYZWANIE I ZMIEŃ SWOJE ZACHOWANIE

W Ośrodku Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie przy ul. Reformackiej 24 zakończyliśmy remont pomieszczeń w ramach Projektu „By pomóc rodzinie” realizowanego w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu PL 14 „Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie i przemocy ze względu na płeć,” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014.

Dzięki temu, już od października, po raz pierwszy w Chełmie rozpoczynamy Treningi Zastępowania Agresji połączone z Warsztatami Umiejętności Wychowawczych. Zajęcia kierujemy do mieszkańców miasta Chełm (zarówno kobiet, jak i mężczyzn) stosujących przemoc w rodzinie, którzy chcą zmienić swoje negatywne, agresywne zachowania,
w szczególności do osób:

  • objętych dozorem kuratora sądowego

  • podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie

  • klientów Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie

  • klientów Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie (dawna Izba Wytrzeźwień w Chełmie)

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Projektu „By pomóc rodzinie”
oraz w siedzibie Ośrodka przy ul. Reformackiej 24 lub pod nr tel. 82 565 49 11.

Projekt „By pomóc rodzinie” korzysta z dofinansowania w kwocie 202 tysięcy zł
w ramach funduszy norweskich.

www.bypomocrodzinie.chelm.pl

Czy jest Trening Zastępowania Agresji, tzw. ART?

Trening Zastępowania Agresji (ART) to szczególna forma pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie wspomagająca zapobieganie i wychodzenie z zachowań agresywnych. Metoda ta opiera się na założeniu, iż zachowania agresywne są zachowaniami wyuczonymi.

Projekt przewiduje dwie edycje Treningu Zastępowania Agresji - w każdej z nich uczestniczyć będzie maksymalnie 10 osób.

Po zakończeniu zajęć, uczestnicy Treningu Zastępowania Agresji będą brali udział
w warsztatach umiejętności wychowawczych.

Warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w zajęciach jest wyrażenie woli zamiany swoich zachowań przemocowych. Podczas kwalifikacji do treningu będzie brana pod uwagę gotowość do zmiany, jak również przerwania/ograniczenia picia alkoholu.

Jakie są korzyści z uczestniczenia w Treningu Zastępowania Agresji i w warsztatach umiejętności wychowawczych?

Uczestnictwo w serii grupowych treningów prowadzonych pod kierunkiem przeszkolonych specjalistów to szansa, by poprzez naukę skutecznych metod kontrolowania agresji zaprzestać przemocy w rodzinie.

Jak wygląda Trening Zastępowania Agresji?

Jedna edycja Treningu Zastępowania Agresji (ART) obejmuje 12 spotkań składających się
z treningu umiejętności prospołecznych, treningu kontroli złości oraz treningu wnioskowania moralnego.

Zajęcia ART, zgodnie z obowiązującymi standardami prowadzą dwie osoby - certyfikowanych Trenerów Treningu Zastępowania Agresji.

Gdzie i kiedy odbywać się będą Trening Zastępowania Agresji oraz warsztaty umiejętności wychowawczych?

Już w październiku 2014r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie
przy ul. Reformackiej 24

Szczegółowe informacje:
Krzysztof Gocał – Asystent Koordynatora Projektu
Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie

ul. Reformacka 24
tel./fax 82 565 49 11
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Fundusze norweskie i EOG na lata 2009-2014

NorwayGrants-JPG

Spoty "By pomóc rodzinie"

1

3