Konferencja otwierająca Projekt „By pomóc rodzinie”

24 września 2014r. o godzinie 9.00 w Hotelu Kamena (Sala A – „Błękit Oceanu”) odbędzie się konferencja otwierająca Projekt „By pomóc rodzinie” realizowany w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014.

Podczas konferencji zaprezentujemy założenia oraz zakładane cele i rezultaty Projektu, jak również działania które już udało się nam zrealizować w ramach Projektu. Wykład na temat specyfiki przeciwdziałania przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym wygłosi Pani Katarzyna Raczyńska – specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Lublinie. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką.

 

Specyfika przeciwdziałania przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym

Prezentacja

Fundusze norweskie i EOG na lata 2009-2014

NorwayGrants-JPG

Spoty "By pomóc rodzinie"

1

3