Indywidualna i profesjonalna pomoc rodzinie

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej uruchomiliśmy już indywidualne konsultacje ze specjalistami z zakresu poradnictwa rodzinnego oraz terapię w ramach Projektu „By pomóc rodzinie” realizowanego w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu PL 14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć,” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014.

Zapraszamy do OIK wszystkich mieszkańców miasta, którzy chcieliby wzmocnić poczucie własnej wartości, nauczyć się asertywnych zachowań, radzenia sobie z lękami oraz stresem, tak aby w przyszłości samodzielnie już móc powstrzymać przemoc we własnej rodzinie.

Bezpłatnej pomocy udzielamy w każdą sobotę w godzinach od 8.00 do 14.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chełmie przy ul. Jedność 43 lub pod nr tel. 82 564 07 07.

 

 

Fundusze norweskie i EOG na lata 2009-2014

NorwayGrants-JPG

Spoty "By pomóc rodzinie"

1

3