Spotkanie na szczycie

18 czerwca 2014r. dzięki gościnności Pani Dyrektor Doroty Cieślik w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Chełmie miało miejsce ostatnie tej kadencji posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego, podczas którego zaprezentowaliśmy Projekt „By pomóc rodzinie” - jego założenia oraz planowane działania, zakładane cele i rezultaty.

Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie wyrazili chęć zaangażowania się w proces rekrutacji uczestników Projektu, gdyż jako specjaliści zajmujący się na co dzień problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie, mają świadomość, iż jest to niezbędne by skutecznie zmniejszyć zjawisko przemocy w rodzinie na terenie naszego miasta. Uzgodniono, iż niezwłocznie po zakończeniu procedur zamówień publicznych mających na celu wyłonienie osób prowadzących indywidualne konsultacje i terapię w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Chełmie - wszystkim służbom i instytucjom tworzącym lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostanie przekazany szczegółowy harmonogram dyżurów.

 

 

Fundusze norweskie i EOG na lata 2009-2014

NorwayGrants-JPG

Spoty "By pomóc rodzinie"

1

3